Egitura

Gobernutik

Zuzendaritza

Gobernu-organoak:

gOBERNU-ORGANOAK

Kontseilu eskolarreko burua zuzendaria da eta bertan ere parte hartzen dute:

Ikasketa-burua

Idazkaria (hitzarekin, baina boto barik)

Irakaslegoaren 10 ordezkari

Ikaslegoaren 15 ordezkari

Udal ordezkaria

AZP-ko ordezkaria

Zuzendaritza

Funtzionamendu egitura:

ZUZENDARITZA-TALDEA·     

Zuzendaria:  José Antonio Casco Benítez·     Ikasketa-Burua: Juan Antonio Menchaca Alberdi·     Idazkaria: Arantza Otegi Apraiz

 BESTELAKO KARGUAK·   

Zientzia eta Teknologia saileko burua: Begoña Torres Uribeetxebarria·   Komunikazio saileko burua: Marta Burón Arce·   

Gizarte saileko burua: Olga Egaña Gutierrez  

 EGAKA: Mª Nieves Gaspar Tomás·   Orientatzailea: Ana Tere Martínez Antón

KLAUSTROA

KLAUSTROAZentruko irakaslego osoaz osatutako organoa. 2010-2011 ikasturtean, lantaldea 26 irakaslez, horietariko 24 lanaldi osoan,  bigarren hezkuntzako irakasle batez, lanaldiaren herena daukana, eta orientatzaileaz