EUSKARA 2

 Euskara Euskadiko bertako hizkuntza da. Bere ezagueraketa erabilerakhizkuntz-normalizazioan aurrerapausu bat adierazten du, eta norberaren sustapena bultzatzen du.

Norentzako

 • Gure hizkuntzaren oinarrizko ezagutzak lortu nahi dituzten pertsonak.

Edukia

 • Ahozko ulermena·   
 • Idatzizko ulermena·   
 • Ahozko adierazmena·   
 • Idatzizko adierazmena·   
 • Gramatika·   
 • Fonetika·   
 • Lexikoa·   
 • Ezaugarri soziokulturalak

Denbora

 • Euskara moduluak ikasturte bat irauten du.·   

 

Ordutegia

Euskara modulua goizez eta arratsaldez ematen da.

Lekua

 • Modulu hau zentruan irakasten da.