Araututako prestakuntza

Gaztelera - euskera atzerritarrentzat

HHIko ikastetxeak EAEko bi hizkuntza ofizialetan alfabetatu nahi duten edota oinarrizko prestakuntza urria duten etorkinentzat erreferente dira eta berariazko alfabetatze-programak izango dituzte.Abiapuntuen aniztasuna ikasle bakoitzaren hezkuntza ibilbideen pertsonalizazioa eskatzen du.Beren jatorrizko herrialdean oinarrizko prestakuntza jaso duten pertsonei dagokienez, prestakuntza hori HHEko ikastetxean hasierako ebaluazioaren bidez neurtuko da; horrez gain, hizkuntza-maila egokia baldin badute, dagokien moduluan eta graduan sartuko dira eta beraien mailan lehendik eratuta dauden taldeetan hartuko dute parte

Bigarren hezkuntzan graduatua

1 Grado : alfabetizazioa

Igo GRADUA heziketa maila txikiago duten pertsonetaz arduratzen da lehentasunez eta bere oinarrizko helburua euren alfabetatze funtzionala da. Pertsona helduak gai izan behar du oinarrizko gaitasunak eskuratzeko matematiketan eta hizkuntza-komunikazioan, ahozko eta idatzizko ulermenean, adierazpenean eta harremanean, hortik abiatuta oinarrizko gaitasunak eskuratu ahal izateko.Igo GRADUAREN barruan ALFACARNÉ ere irakasten da. Idatzizko ulermenean zailtasunak izanda, gidabaimeneko B motako azterketa teorikoa gainditu nahi duten pertsonei zuzendua dago.

2 Fase : Kultura orokorra
  • FASE II beste zenbait titulu lortzeko behar diren sarrera probak egin ahal izateko fasea da.
3 Fase : Bigarren hezkuntzako graduatua

III. Gradua, Bigarren Hezkuntzari dagokiona, 1go mailan (modulu 1,2) eta 2.mailan (modulu 3,4) antolatzen da. Pertsona helduen formakuntza osatzera, zabaltzera eta sakontzera bideratuta dago. Horrela, amaitzean, pertsona helduak parte hartzen duen eremuetan partaide izateko nahikoa den konpetentzia multzoa izando du. Gradu honen gainditzearekin Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako Graduatua lortzen da.

Modulos opcionales y abiertos:

 

Ingelesa ez araututa

Nazioarteko hizkuntza izanik batez ere, ingelesaren ezagupena garrantzitsua da, ez bakarrik beste kulturetako pertsonekin erlazionatzen garelako, baizik eta hizkuntza hau gure eguneroko bizitzaren tresna bihurtzen delako ere.

Ingelesa

Nazioarteko hizkuntza izanik batez ere, ingelesaren ezagupena garrantzitsua da, ez bakarrik beste kulturetako pertsonekin erlazionatzen garelako, baizik eta hizkuntza hau gure eguneroko bizitzaren tresna bihurtzen delako ere.

EUSKARA 2

 Euskara Euskadiko bertako hizkuntza da. Bere ezagueraketa erabilerakhizkuntz-normalizazioan aurrerapausu bat adierazten du, eta norberaren sustapena bultzatzen du.

Informatika

Hru maila ematen dira:

  1. Lehen maila (Windows eta Word)
  2. Bigarren maila: Internet, e-posta, Web 2.0
  3. Hirugarren maila: Office - Power Point - Access - Excell-Publisher